หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 118 86 73.5% 20 17.09% 7 5.98% 4 3.42% 117
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน 93 67 72.83% 15 16.3% 6 6.52% 4 4.35% 92
3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 83 41 49.4% 27 32.53% 9 10.84% 6 7.23% 83
4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 65 37 56.92% 14 21.54% 7 10.77% 7 10.77% 65
5 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 74 30 41.67% 28 38.89% 7 9.72% 7 9.72% 72
6 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 62 28 45.16% 15 24.19% 8 12.9% 11 17.74% 62
7 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 62 28 45.9% 14 22.95% 9 14.75% 10 16.39% 61
8 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 48 28 58.33% 9 18.75% 5 10.42% 6 12.5% 48
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 45 27 61.36% 7 15.91% 5 11.36% 5 11.36% 44
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 32 27 84.38% 3 9.38% 1 3.13% 1 3.13% 32
11 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 52 25 48.08% 16 30.77% 3 5.77% 8 15.38% 52
12 โรงเรียนแวงพิทยาคม 63 25 41.67% 15 25% 11 18.33% 9 15% 60
13 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 62 24 38.71% 20 32.26% 10 16.13% 8 12.9% 62
14 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 59 22 37.29% 16 27.12% 11 18.64% 10 16.95% 59
15 โรงเรียนวาริชวิทยา 40 18 45% 14 35% 5 12.5% 3 7.5% 40
16 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 39 15 38.46% 14 35.9% 4 10.26% 6 15.38% 39
17 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 45 15 33.33% 11 24.44% 11 24.44% 8 17.78% 45
18 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 38 15 39.47% 7 18.42% 8 21.05% 8 21.05% 38
19 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 27 15 57.69% 5 19.23% 5 19.23% 1 3.85% 26
20 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 33 12 36.36% 9 27.27% 4 12.12% 8 24.24% 33
21 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 28 8 28.57% 7 25% 7 25% 6 21.43% 28
22 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 16 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนเมธาศึกษา 21 7 33.33% 5 23.81% 7 33.33% 2 9.52% 21
24 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 23 6 26.09% 6 26.09% 4 17.39% 7 30.43% 23
25 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 18 4 22.22% 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนนาสีนวล 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]