ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 4
5 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 78 เงิน 5
6 อนุบาลสุวรรณเทน สพม.23 (สกลนคร) 75.25 เงิน 6
7 ธรรมบวรวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 74 เงิน 7
8 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 73.4 เงิน 8
9 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 72 เงิน 9
10 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 71 เงิน 10
11 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 70.13 เงิน 11
12 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.23 (สกลนคร) 68.2 ทองแดง 12
13 วาริชวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 65.2 ทองแดง 13
14 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 47.6 เข้าร่วม 14
15 ลำปลาหางวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 41.5 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แวงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมธาศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 83 ทอง 5
6 เทพสวัสดิ์วิทยา สพม.23 (สกลนคร) 83 ทอง 5
7 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 82 ทอง 7
8 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพม.23 (สกลนคร) 82 ทอง 7
9 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 81 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 แวงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 91 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 79 เงิน 4
5 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 79 เงิน 4
5 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 77 เงิน 5
6 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 74 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 86 ทอง 4
5 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 86 ทอง 4
6 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมบวรวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมธาศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง 4
5 ลำปลาหางวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 71 เงิน 4
5 อนุบาลสุวรรณเทน สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน 5
6 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม.23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 6
7 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 6
8 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 88.4 ทอง ชนะเลิศ
2 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม.23 (สกลนคร) 85.4 ทอง 4
5 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 84.8 ทอง 5
6 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 79 เงิน 6
7 วาริชวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 76.4 เงิน 7
8 เมธาศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 73.6 เงิน 8
9 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 73.4 เงิน 9
10 เทพสวัสดิ์วิทยา สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม.23 (สกลนคร) 78 เงิน 5
6 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 78 เงิน 5
7 ลำปลาหางวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 78 เงิน 5
8 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 72 เงิน 8
9 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.23 (สกลนคร) 72 เงิน 8
10 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธรรมบวรวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บะฮีวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 77 เงิน 4
5 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน 5
6 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม.23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 6
7 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 6
8 เมธาศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 6
9 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 9
10 ลำปลาหางวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 9
11 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 11
12 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 12
13 ภูริทัตต์วิทยา สพม.23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 13
14 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 63 ทองแดง 14
15 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพม.23 (สกลนคร) 63 ทองแดง 14
16 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 16
17 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 16
18 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 61 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 81 ทอง 4
5 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 5
6 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 5
7 เทพสวัสดิ์วิทยา สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 5
8 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ลำปลาหางวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 89.4 ทอง 4
5 บะฮีวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 89.33 ทอง 5
6 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม.23 (สกลนคร) 85.17 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม.23 (สกลนคร) 84.5 ทอง 7
8 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 84.17 ทอง 8
9 ภูริทัตต์วิทยา สพม.23 (สกลนคร) 83 ทอง 9
10 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 82.17 ทอง 10
11 วาริชวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 78.83 เงิน 11
12 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.23 (สกลนคร) 75.67 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 88.4 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การกุศลวัดบูรพา สพม.23 (สกลนคร) 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลำปลาหางวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 86.4 ทอง 4
5 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 85.16 ทอง 5
6 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.23 (สกลนคร) 83.5 ทอง 6
7 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 81.83 ทอง 7
8 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80.16 ทอง 8
9 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 77.83 เงิน 9
10 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพม.23 (สกลนคร) 77.4 เงิน 10
11 บะฮีวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 77.16 เงิน 11
12 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.23 (สกลนคร) 75.66 เงิน 12
13 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม.23 (สกลนคร) 75.5 เงิน 13
14 ธรรมบวรวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 74.66 เงิน 14
15 ภูริทัตต์วิทยา สพม.23 (สกลนคร) 72 เงิน 15
16 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน 16
17 วาริชวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน 16
18 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แวงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สว่างแดนดิน สพม.23 (สกลนคร) 82.99 ทอง 4
5 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 81.99 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม.23 (สกลนคร) 80.31 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม.23 (สกลนคร) 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาริชวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง 4
5 หนองหลวงศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 83.6 ทอง 5
6 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวาริชภูมิ สพม.23 (สกลนคร) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ส่องดาววิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรรณาวุฒาจารย์ สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมธาศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน 4
5 วาริชวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 72 เงิน 5
6 พังโคนวิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3


ณ พังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม.23 (สกลนคร) 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูริทัตต์วิทยา สพม.23 (สกลนคร) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.23 (สกลนคร) 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน