หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000615 1.100 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
2 000616 1.200 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
3 000617 1.300 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
4 000618 1.400 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
5 000619 2.000 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]