หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000272 1.000 การอ่าน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
2 000273 1.000 การอ่าน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
3 000274 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
4 000275 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
5 000276 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
6 000277 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
7 000278 4.000 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
8 000279 4.000 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
9 000280 5.000 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
10 000281 6.000 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]