หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 3 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 3 ต.ค. 2555 090.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]