หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000016 โรงเรียนบ้านโพนแพง 25 45 37
2 000012 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 86 225 124
3 000010 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 90 211 137
4 000013 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 61 121 83
5 000008 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 30 55 32
6 000005 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 31 67 48
7 000014 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 50 109 67
8 000009 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 46 87 68
9 000006 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 119 315 181
10 000004 โรงเรียนร่มเกล้า 83 168 115
11 000002 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 108 250 153
12 000001 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 93 235 132
13 000007 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 43 78 54
14 000003 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 58 119 68
15 000011 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 62 128 70
16 000015 โรงเรียนโพนพิทยาคม 59 102 87
17 000019 โรงเรียนนิรมลวิทยา 30 87 34
18 000020 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 7 20 9
19 000018 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 44 101 62
20 000017 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 82 174 111
21 000023 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 77 156 95
22 000022 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 0 0 0
23 000021 โรงเรียนสกลทวาปี 2 6 4
รวม 1286 2859 1771
4630

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]