หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145-146 11 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142-143 11 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ห้อง หน้าห้องสมุด 10 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ห้อง หน้าห้องสมุด 10 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 11 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 11 ต.ค. 2555 13.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2555 09.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2555 09.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ต.ค. 2555 09.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2555 09.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 11 ต.ค. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]