หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000272 1.000 การอ่าน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
2 000273 1.000 การอ่าน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
3 000274 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
4 000275 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
5 000276 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
6 000277 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
7 000278 4.000 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
8 000279 4.000 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
9 000280 5.000 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
10 000281 6.000 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]