หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โสตทัศนึกษา อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โสตทัศนึกษา อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 13.00-00.00
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 324 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 325 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 327 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 333 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 334 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 337 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 337 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 328 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 328 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-


ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]