หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 427 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง ึ427 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-


ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]