หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 235 29 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 236 29 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 115 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 233 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 234 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 228 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 228 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 238 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-


ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]