หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 444 29 ต.ค. 2555 09.00-09.03
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 444 30 ต.ค. 2555 09.00-09.03
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 442 29 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 442 30 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 437 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 437 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 447 29 ต.ค. 2555 09.00-09.05
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 447 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 446 29 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 446 30 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-


ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]