สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 49 19 13 81 100 8 4 0 112
2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 33 34 14 81 94 4 2 0 100
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 32 19 21 72 102 12 5 0 119
4 พนมไพรวิทยาคาร 27 17 13 57 78 8 6 1 92
5 หนองหมื่นถ่านวิทยา 8 2 4 14 26 5 13 2 44
6 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 6 14 10 30 47 14 7 3 68
7 ทรายทองวิทยา 4 1 2 7 29 7 10 1 46
8 เมืองสรวงวิทยา 3 12 8 23 50 17 11 1 78
9 มัธยมวัดธาตุ 3 5 1 9 29 13 11 2 53
10 โพนเมืองประชารัฐ 3 2 2 7 17 5 9 1 31
11 อาจสามารถวิทยา 3 1 4 8 17 12 5 3 34
12 โพนสูงประชาสรรค์ 2 4 8 14 30 13 7 4 50
13 น้ำใสวรวิทย์ 2 0 0 2 13 7 5 4 25
14 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 1 2 5 8 28 7 8 4 43
15 หนองฮีเจริญวิทย์ 1 0 6 7 24 7 10 6 41
16 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 0 0 1 15 8 8 3 31
17 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 0 0 1 10 7 1 1 18
18 หนองผึ้งวิทยาคาร 0 5 4 9 21 9 4 1 34
19 หัวโทนวิทยา 0 4 3 7 15 5 5 1 25
20 ช้างเผือกวิทยาคม 0 3 3 6 20 11 5 3 36
21 สามขาท่าหาดยาววิทยา 0 2 5 7 23 8 7 1 38
22 หินกองวิทยาคาร 0 1 1 2 5 5 1 2 11
23 เชื้อเจริญวิทย์ 0 1 0 1 6 7 6 0 19
24 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 1 0 1 5 3 1 0 9
25 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 1 0 1 3 3 3 2 9
26 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 1 1 10 4 5 1 19
27 ขี้เหล็กพิทยาคม 0 0 0 0 6 1 2 0 9
28 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 2 5 5 10
29 มัธยมวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 150 128 457 826 212 166 52 1,204