สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมรัตต์พิทยาคม 102 12 5 0 119
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 100 8 4 0 112
3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 94 4 2 0 100
4 พนมไพรวิทยาคาร 78 8 6 1 92
5 เมืองสรวงวิทยา 50 17 11 1 78
6 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 47 14 7 3 68
7 โพนสูงประชาสรรค์ 30 13 7 4 50
8 มัธยมวัดธาตุ 29 13 11 2 53
9 ทรายทองวิทยา 29 7 10 1 46
10 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 28 7 8 4 43
11 หนองหมื่นถ่านวิทยา 26 5 13 2 44
12 หนองฮีเจริญวิทย์ 24 7 10 6 41
13 สามขาท่าหาดยาววิทยา 23 8 7 1 38
14 หนองผึ้งวิทยาคาร 21 9 4 1 34
15 ช้างเผือกวิทยาคม 20 11 5 3 36
16 อาจสามารถวิทยา 17 12 5 3 34
17 โพนเมืองประชารัฐ 17 5 9 1 31
18 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 15 8 8 3 31
19 หัวโทนวิทยา 15 5 5 1 25
20 น้ำใสวรวิทย์ 13 7 5 4 25
21 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 10 7 1 1 18
22 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 10 4 5 1 19
23 เชื้อเจริญวิทย์ 6 7 6 0 19
24 ขี้เหล็กพิทยาคม 6 1 2 0 9
25 หินกองวิทยาคาร 5 5 1 2 11
26 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 5 3 1 0 9
27 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 3 3 2 9
28 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 3 2 5 5 10
29 มัธยมวัดกลาง 0 0 0 0 0
รวม 826 212 166 52 1,256