หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 18 27 22
2 000002 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 117 326 199
3 000016 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 49 127 86
4 000012 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 60 103 77
5 000021 โรงเรียนทรายทองวิทยา 57 100 67
6 000017 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 24 40 27
7 000009 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 35 63 56
8 000006 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 130 380 168
9 000008 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 104 321 152
10 000022 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 46 92 62
11 000015 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 106 295 170
12 000013 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 78 192 114
13 000020 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 26 45 28
14 000003 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 38 55 36
15 000024 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 51 113 71
16 000010 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 54 104 80
17 000014 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 33 52 50
18 000018 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 18 26 25
19 000023 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 56 94 77
20 000019 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 92 228 121
21 000005 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 46 108 62
22 000011 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0
23 000007 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 63 129 92
24 000026 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 37 75 46
25 000031 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 14 20 15
26 000030 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 10 39 12
27 000027 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 64 129 85
28 000029 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 26 36 28
29 000028 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 10 19 11
30 000004 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 21 35 30
รวม 1483 3373 2069
5442

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]