หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงพละศึกษา 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละ ห้อง พ003 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละ ห้อง พ002 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละ ห้อง พ001 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละศึกษา ห้อง พ001 29 ต.ค. 2555 10.30-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]