หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 318 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]