หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตะวันตก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ตะวันตก คอม 3 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตะวันตก คอม 3 ชั้น 1 ห้อง ตะวันตก คอม 3 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สภา นร. ชั้น 1 ห้อง สภา นร. 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สภา นร. ชั้น 1 ห้อง สภา นร. 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หน้าอาคาร 4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หน้าอาคาร 4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารชั่วคราว 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารชั่วคราว 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 412 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]