หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]