สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 44 28 12 84 94 10 2 2 106
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 31 17 12 60 66 6 8 0 80
3 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 18 9 5 32 41 9 6 9 56
4 พระกุมารร้อยเอ็ด 9 12 8 29 38 12 2 3 52
5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7 16 10 33 49 6 3 4 58
6 เทศบาลวัดสระทอง 7 7 8 22 29 7 5 6 41
7 ศรีธวัชวิทยาลัย 7 6 4 17 27 3 3 3 33
8 ธงธานี 6 8 6 20 27 3 4 3 34
9 พลาญชัยพิทยาคม 6 5 8 19 28 3 7 5 38
10 ขัติยะวงษา 6 4 3 13 24 4 3 4 31
11 ไพโรจน์วิชชาลัย 4 11 1 16 28 10 5 3 43
12 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 3 9 5 17 23 9 7 4 39
13 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 3 7 7 17 23 8 10 5 41
14 ดู่น้อยประชาสรรค์ 3 5 1 9 15 3 1 3 19
15 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 2 3 2 7 19 7 11 9 37
16 เทอดไทยวิทยาคม 2 3 1 6 12 6 3 4 21
17 เทศบาลหนองหญ้าม้า 2 2 2 6 8 1 2 0 11
18 ธวัชบุรีวิทยาคม 2 0 4 6 12 5 5 3 22
19 เชียงขวัญพิทยาคม 1 3 0 4 9 9 7 5 25
20 ม่วงลาดวิทยาคาร 1 0 2 3 8 8 5 6 21
21 โคกล่ามพิทยาคม 0 5 8 13 29 15 7 6 51
22 เมืองน้อยวิทยาคม 0 2 0 2 8 5 1 2 14
23 สตรีศึกษา 2 0 1 1 2 9 6 5 3 20
24 พลับพลาวิทยาคม 0 1 1 2 6 3 6 6 15
รวม 164 164 111 439 632 158 118 98 908