ขอตัดสิทธิ์โรงเรียนที่แข่งขันซ้ำซ้อน

เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ทางโรงเรียนบางแห่งได้เข้าร่วมแข่งขันไปแล้วกับทาง สพป.ปทุมธานี เขต 2

ทางศูนย์การแข่งขันจึงขออภัยที่ต้องตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ในกิจกรรมนั้นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 14:34 น.