กำหนดการส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
 
การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ให้ทุกโรงเรียน ลงทะเบียนส่งรายชื่อนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555
และขอให้ทุกศูนย์ส่งตารางเวลากำหนดการแข่งขันที่ E-mail
   

มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อที่ครูศิรมณ์: 0837089110
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 17:54 น.