แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน
การแข่งขันวิชาทัศนศิลป: แข่งขันที่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
การแข่งขันสาระภาษาจีน: แข่งขันที่โรงเรียนธัญบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 17:46 น.