การส่งข้อมูลตัวแทนระดับภาค
   ศูนย์จัดการข้อมูลการแข่งขัน ได้ทำการการโอนข้อมูลนักเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปยังการแข่งขันระดับภาคกลางภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้ว

   จึงขอให้ทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่เว็บไซต์
http://art62.sillapa.net/sm-rayong62/
   โดยใช้ Username และ Password เดิมของโรงเรียน ในการเข้าระบบโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:49 น.