กำหนดวัน และสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ

กำหนดวัน และสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
คลิก https://docs.google.com/open?id=0B-Sy-4rP6lucLUZaRlBLRUtsTUU

วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18:23 น.