เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมลูกเสือ

การแข่งขันกิจกรรมลูกเสือเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

เป็นโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วันที่ 13  พฤศจิกายน  2555

ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 น.

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 14:33 น.