หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
เขตพื้นที่ สพม.4 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (หลังเสาธง) 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี หอประชุม 8 ต.ค. 2555 09.00-16.30
-
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี หอประชุม 8 ต.ค. 2555 09.00-16.30
-
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (หลังเสาธง) 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องเรียน ม.๒/๑ ๒/๒,๒/๓ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี หอประชุม
-
09.00-16.30
-
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องเรียน ม.๒/๑ ๒/๒,๒/๓ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี หอประชุม 8 ต.ค. 2555 09.00-16.30
-
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี
-
00.00-00.00
-
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา
-
09.00-12.00
-
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
16 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี
-
00.00-00.00
-
17 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง คอม 5 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี
-
00.00-00.00
-
19 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง คอม 4 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา หน้าอาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (บริเวณเสาธง) 12 พ.ย. 2555
-
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา หน้าอาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (บริเวณเสาธง) 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร 3 ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร 3 ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
25 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
26 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
28 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา หน้าอาคาร ๓ ชั้น (บริเวณเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
29 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
-
00.00-00.00
-
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 3 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง คอม 5 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ฝึกงาน 3/2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ การงานอาชีพ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 3 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]