หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
เขตพื้นที่ สพม.4 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 ห้องสมุดพละ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 562-563 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]