หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
เขตพื้นที่ สพม.4 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1502 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1503 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1505 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1506 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 432 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 433
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 435 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 434
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 444 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 443
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 446 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 445
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1402 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1404 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]