หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...... เขต........
ณ โรงเรียน...................... จังหวัด.................
ระหว่าง วันที่ .....-.... เดือน ........... พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]