หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 20 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
6 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 19 ธ.ค. 2555 09.00-11.00
-
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 19 ธ.ค. 2555 13.00-15.00
-
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 20 ธ.ค. 2555 09.00-11.00
-
10 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 20 ธ.ค. 2555 13.00-15.00
-
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 20 ธ.ค. 2555 09.00-11.00
-
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 20 ธ.ค. 2555 13.00-15.00
-
13 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 21 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
15 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
16 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 21 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
17 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
18 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สนามหน้าหอพัก ห้อง สนามหน้าหอพัก 21 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
19 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ห้อง 711 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
20 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 424 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
21 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 421 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
22 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 421 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
23 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องสมุด IT ห้อง ห้องสมุด IT 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
24 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ห้อง 711 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
25 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 422 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
26 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 422 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
27 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องสมุด IT ห้อง ห้องสมุด IT 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
28 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมกันเกรา ห้อง หอประชุมกันเกรา 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
29 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมกันเกรา ห้อง หอประชุมกันเกรา 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
30 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 424 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
31 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมกันเกรา ห้อง หอประชุมกันเกรา 21 ธ.ค. 2555 08.30-12.00
-
32 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ห้อง อาคารหอประชุมประดู่แดง 20 ธ.ค. 2555 09.00-21.00 08.00-09.00 รายงานตัว/ตรวจวัสดุอุปกรณ์ 09.00-12.00 เริ่มประกอบหุ่นยนต์บังคับมือ เวลา 13.00 น. แข่งขันรอบ 1 15.00 น. แข่งขันรอบ 2
33 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ห้อง อาคารหอประชุมประดู่แดง 21 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 รายงานตัว/ตรวจวัสดุอุปกรณ์ 09.00-12.00 เริ่มประกอบหุ่นยนต์บังคับมือ เวลา 13.00 น. แข่งขันรอบ 1 15.00 น. แข่งขันรอบ 2
34 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ใต้อาคารสร้อยฟ้าและลานมลุลี To be number One ห้อง ใต้อาคารสร้อยฟ้าและลานมลุลี To be number One 20 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 รายงานตัว/ตรวจวัสดุอุปกรณ์ 09.00-15.00 เริ่มประกอบหุ่นยนต์บังคับมือ เวลา 15.00-16.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 16.30-21.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
35 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ใต้อาคารสร้อยฟ้าและลานมลุลี To be number One ห้อง ใต้อาคารสร้อยฟ้าและลานมลุลี To be number One 21 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 รายงานตัว/ตรวจวัสดุอุปกรณ์ 09.00-15.00 เริ่มประกอบหุ่นยนต์บังคับมือ เวลา 15.00-16.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 16.30-21.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
36 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ห้อง อาคารหอประชุมประดู่แดง 21 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 รายงานตัว/ตรวจวัสดุอุปกรณ์ 09.00-15.00 เริ่มประกอบหุ่นยนต์บังคับมือ เวลา 15.00-16.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 16.30-21.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
37 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารพุทธรักษา ห้องพุทธรักษา 2 ห้อง อาคารพุทธรักษา ห้องพุทธรักษา 2 20 ธ.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป 08.00-09.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน 09.00-11.00 ตกแต่งบูท 11.00 เป็นต้นไป ตรวจผลงาน/ตรวจโครงการ
38 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารพุทธรักษา ห้องพุทธรักษา 2 ห้อง อาคารพุทธรักษา ห้องพุทธรักษา 2 21 ธ.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป 08.00-09.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน 09.00-11.00 ตกแต่งบูท 11.00 เป็นต้นไป ตรวจผลงาน/ตรวจโครงการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]