หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ห้อง หอประชุมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ห้อง หอประชุมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ห้องการจัดการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ห้อง ห้องการจัดการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]