หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลานนันทินี ห้อง ลานนันทินี 19 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลานนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต ห้อง ลานนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต 20 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลานใต้อาคาร 2 ห้อง ลานใต้อาคาร 2 19 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลานใต้อาคาร 2 ห้อง ลานใต้อาคาร 2 20 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ห้องทูบีนัมเบอร์วัน ห้อง ห้องทูบีนัมเบอร์วัน 19 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ห้องทูบีนัมเบอร์วัน ห้อง ห้องทูบีนัมเบอร์วัน 20 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ใต้ถุนอาคาร 6 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 19 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ใต้ถุนอาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 20 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารกีฬา 3 ห้อง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารกีฬา 3 20 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 13.00-18.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง.
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารกีฬา 3 ห้อง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารกีฬา 3 20 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 13.00-18.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง.
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 ห้อง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 19 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-16.00 ประกอบ 16.00 ตรวจรับ ตรวจสอบ เพื่อแข่งขันในวันที่ 20 ธ.ค.55
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 ห้อง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 1 19 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-17.00 ลงมือสร้าง สัมภาษณ์ 17.00-18.00 ตรวจรับ ตรวจสอบ เพื่อแข่งขันในวันที่ 20 ธ.ค.2555


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]