หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624, 625 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 626 627 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอสมุด ห้อง ลานหงษ์หยกฯ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอสมุด ห้อง ลานหงษ์หยกฯ 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 134 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 134 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง สื่อนวัตกรรมฯ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง สื่อนวัตกรรมฯ 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]