ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 11  
15 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 11  
16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.5 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 42 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 42 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 42 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 42 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 42 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 42 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 42 เข้าร่วม 32  
39 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 42 เข้าร่วม 32  
40 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 42 เข้าร่วม 32  
41 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 42 เข้าร่วม 32  
42 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 42 เข้าร่วม 32  
43 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 42 เข้าร่วม 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน