ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 58 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนศรีนครน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 57 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 56 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 54 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดพระธาตุห้าดวง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 54 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54 เข้าร่วม 22  
26 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 51 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 49 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 48 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 47 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 46 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 45 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 41 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเรืองวิทย์ พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 39 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 38 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 38 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 37 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 35 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 30 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน