ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 10  
17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนศรีนครน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 59 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 59 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 58 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 53 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 48 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 42 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน