ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 99.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.72 ทอง 4  
5 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.92 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.63 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.51 เงิน 8  
9 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.18 เงิน 9  
10 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.71 เงิน 10  
11 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.59 เงิน 11  
12 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.23 เงิน 12  
13 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.39 เงิน 13  
14 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.21 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67.74 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60.24 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 59.3 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 55.45 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 53.12 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52.75 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 52.19 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 49.3 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 47.84 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45.68 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 45.63 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 45.35 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 45.03 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 42.7 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 41.52 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 41.06 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 36.11 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 34.9 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 33.79 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 33.71 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 19.22 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 13.93 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน