ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.32 เงิน 4  
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.1 เงิน 5  
6 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.12 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.74 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64.64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63.42 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61.21 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 58.01 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50.94 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 49.85 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47.7 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 44.19 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 42.69 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 40.02 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 38.79 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 38.47 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 36.91 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 36.6 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 35.98 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 32.61 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 32.56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 30.74 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 30.59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 30.06 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 29.42 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนภราดานุสรณ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 28.89 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 28.33 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 27.46 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 25 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 23 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 19 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 14.43 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 11.77 เข้าร่วม 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน