ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62.5 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61.5 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61.5 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 57.5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 56.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 53.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 52 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 49.5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 49.5 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 48 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 45 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 44.5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 43.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 42 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 39.5 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 38 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 35.5 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35.5 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 33 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน