ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57.5 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 55 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 52.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 50 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 47.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 45.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 42.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 37.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 35 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 32.5 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27.5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27.5 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 25 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 22.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 22.5 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 22.5 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 22.5 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 17.5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 17.5 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 15 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 15 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 15 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 12.5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 12.5 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 10 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 10 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 10 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 7.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 7.5 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 7.5 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 5 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 2.5 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน