ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 56 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 55.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 55.5 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 55.5 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 53.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 53 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 51.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 51 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 50.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50.5 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 48.5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 48 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 48 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 48 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 45.5 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45.5 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 44 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 43 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 42.5 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 42 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 38 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 38 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 34.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 33.5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 33.5 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 32.5 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 20.5 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน