ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.6 ทอง 19  
20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.6 เงิน 23  
24 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน