ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.8 ทอง ชนะเลิศ ตัวแทนระดับชาติ
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนระดับชาติ
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ตัวแทนระดับชาติ
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.4 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.4 เงิน 19  
20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.2 เงิน 20  
21 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.8 เงิน 21  
22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.2 เงิน 22  
23 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.2 เงิน 22  
24 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.4 เงิน 24  
25 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.2 เงิน 25  
26 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.6 เงิน 26  
27 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.6 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.6 เงิน 27  
29 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.2 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.2 เงิน 29  
31 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71.8 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.8 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม No name - -  
หมายเหตุ ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบ ตามเกณฑ์ พบว่า ที่ 1-3 เป็นตัวแทนระดับชาติ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากผลคะแนนให้หัวข้อต่างๆ

หมายเหตุ : โรงเรียนที่ได้คะแนน 0 หมายถึง คณะกรรมการได้ให้คะแนน = 0

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน