ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 59 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 59 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 58 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 58 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 56 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 56 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 56 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 54 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 53 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 53 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 53 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 52 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 52 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 52 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 51 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 50 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 49 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 48 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 48 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 48 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 47 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 46 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 41 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 40 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 34 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน