ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 69 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 59 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 59 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 59 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 59 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสมอทอดศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 58 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 57 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 56 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 55 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 55 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 55 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 54 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 51 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 46 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 36 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน