ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน