ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60.67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน