ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67.6 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.4 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 59.6 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 58.4 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.2 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 55.6 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 51.2 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50.8 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 50.4 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47.4 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 47 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 46.4 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 46.2 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 42 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 38.6 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 37.4 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 37.4 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37.2 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 37 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 35.6 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 32 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 28.4 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 27.8 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 27.4 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 26.4 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 26 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 24.6 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 21.2 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 21 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน