ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.8 ทอง 7  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.2 ทอง 10  
12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.2 ทอง 10  
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.8 ทอง 21  
22 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.8 ทอง 21  
23 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.8 ทอง 21  
24 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.8 ทอง 21  
25 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.4 ทอง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.2 ทอง 27  
29 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.6 ทอง 35  
37 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.8 ทอง 38  
39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.2 เงิน 40  
41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.2 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน